audicio4

Soldats americans.

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Tots comprats.

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [dz]
0
Té el so [ts]
1
0
0
0
0
0

Drets i deures.

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Ajuts escanyolits.

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0
0
0

Fets aïllats

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0

Mots curts.

Mostra la paraula

Escull la resposta:
Té el so [dz]
0
Té el so [ts]
1
0
0
0
0
0
0