assercio-correccio

Correcció

Quan vols corregir el que ha dit una altra persona, pots fer-ho amb una frase en què dónes la informació correcta. Per exemple, la Núria entra en una botiga en què la botiguera és una mica gran. La Núria li diu que li posi un parell peres i un parell de taronges. La dona, després de posar-li dues peres, li demana si volia dues llimones, també. La Núria li diu que no, que el que vol són taronges.

Núria: "No! TARONGES!"

0
0
0
0

Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: la veu puja força en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (-ron-) i després, en la síl•laba final (-ges), baixa.

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com la veu puja molt en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (-ron-) i, a continuació, baixa fins al final de l’enunciat.
0
0
0

Escolta i mira més exemples.

Ara imagina la Núria no ha demanat taronges sinó que ha demanat un carbassó. Escolta i mira l’exemple.

Ara imagina que la Núria no ha demanat ni taronges ni un carbassó, sinó que ha demanat una síndria. Escolta i mira l’exemple.
0
0
0

Practica.

Ara pronuncia una frase amb aquesta mateixa entonació de correcció. Imagina que entres en una botiga on hi ha una dona ja gran. No t’ha sentit bé, i, després de dir-li que et posi unes maduixes, et pregunta si són llimones, el que vols. Tu li contestes “No! Maduixes!”.

Imagina que t’han preguntat si ets de Rússia. Els has de contestar “No! D’Eslovènia!”.
Ara imagina que el cambrer no t’ha entès bé i et pregunta si has demanat un cafè amb llet. Tu li contestes “No! Un tallat!”.
0
0
0

Igual o diferent?

Escolta aquestes frases i decideix si l’entonació és la mateixa de la frase que has sentit al vídeo inicial.

Igual
1
Diferent
0
0
1
Igual
1
Diferent
0
Igual
0
Diferent
1

Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que entres a una botiga i demanes un porro. El botiguer no t’ha sentit bé i et pregunta si vols uns espàrrecs. Tu li contestes que no, que vols un porro.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que estàs parlant amb el teu amic Jordi. Esteu parlant d’una noia que tu acabes de coneixer i li diusque es diu Mònica. El no ho acaba d’entendre i et pregunta si es diu Magdalena. Tu li contestes que es diu “Mònica”.
Adequada
0
Inadequada
1
0
0